Το περιοδικό Θέματα Φυσικοθεραπείας καλωσορίζει όσους επιθυμούν να δημοσιεύσουν μία εργασία στο περιοδικό. Η εργασία προς δημοσίευση υποβάλλεται σε κρίση και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν το συντομότερο δυνατόν για αυτή. Οι υποψήφιοι συγγραφείς καλούνται να μελετήσουν το αρχείο Οδηγίες προς Συγγραφείς προσεκτικά και να εφαρμόσουν τις οδηγίες που περιέχονται προς αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία κρίσης της εργασίας τους.

Η επιτροπή έκδοσης του περιοδικού

 

The journal Themata Fisikotherapeias/Physiotherapy Issues welcomes the authors that wish to publish their paper in the journal. The paper for publication will be peer reviewed by members of the Editorial Board and the authors will be notified about the result in due time. The authors are requested to study the file Instructions to Authors (linked below) carefully and to apply said instructions, in order to facilitate the review procedure.

The publishing commitee
 

Οδηγίες προς συγγραφείς - Instructions to authors