Ημερομηνίες μαθημάτων Τμήματος Χεριού - β εξαμήνου 2013

  • 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2013 (Σάββατο και Κυριακή: 10.00 εως 14.00):

    "Κακώσεις περιφερικών νεύρων. Ιατρική παρέμβαση. Hand Therapy αποκατάσταση".


  • 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2013 (Σάββατο: 10.00 εως 15.00):

           "Κακώσεις τενόντων άκρας χειρός. Ιατρική παρέμβαση. Hand Therapy αποκατάσταση".

 

 

  • 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( Κυριακή 10.00 εως 15.00):

          "Εγκαύματα άνω άκρου. Ιατρική παρέμβαση. Hand Therapy αποκατάσταση".