ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 33ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΕΦ: Η Φυσικοθεραπεία σε Όλες τις Βαθμίδες Φροντίδας Υγείας