Παρακαλούμε κατεβάστε το Pdf με το σχετικό κείμενο με τις πρώτες πληροφορίες για το προσεχές συνέδριο

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2019