Επιστημονικό Πρόγραμμα 32ου Συνεδρίου ΕΕΕΦ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 32ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΕΦ