ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 32ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΕΦ