Σεμινάριο πιστοποίησης Medical Flossing - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018